DIAGNOSTIKA

Diagnostika pohybového aparátu

Diagnostika pohybového aparátu představuje stavební kámen pro získání dostatku informací o klientovi.

Komplexní diagnostika se skládá ze vstupního pohovoru, kde probereme tvoji sportovní a zdravotní historii, současný trénink a případné bolesti, které tě trápí. Především mě bude zajímat, co od spolupráce očekáváš a jaké jsou tvé cíle.

Na začátku v rámci komplexní diagnostiky otestuju také některé pohybové vzory, rozsah kloubů a sílu určitých svalů, abychom předešli zranění, vyrovnali svalové dysbalance a nerovnováhy,

To mi dá celkový obrázek o stavu tvého pohybového aparátu. Tím dokáži individualizovat tréninkový program a nastavit vhodné cviky, abych zajistil postupný progres, předešel nežádoucím zraněním a dosáhli nastavených cílů.


Výkonnostní testování

Výkonnostní testování je vhodné pro . Pokud chcete zlepšit svůj výkon, je potřebné zjistit a vyhodnotit aktuální . Následně tyto informace slouží jako vstup pro nastavení tréninkového plánu pro zlepšení výkonnosti. Součástí výkonnostního testování je i , jejímž cílem je odhalit možná silová omezení a snížit tak případné riziko zranění.

Výkonnostní testování je vhodné pro sportovce všech úrovní. Pokud chcete zlepšit svůj výkon, je potřebné zjistit a vyhodnotit aktuální výkonnostní profil. Následně tyto informace slouží jako vstup pro nastavení tréninkového plánu pro zlepšení výkonnosti. Součástí výkonnostního testování je i pohybová diagnostika, jejímž cílem je odhalit možná silová omezení a snížit tak případné riziko zranění.

  • Silové testy
  • Testy explozivní síly s využití měření rychlosti (VBT) přístrojem Vitruve
  • Měření vertikálního výskoku (CMJ, Squat jump) a reaktivní síly (RSI) pomocí gFlight snímačů
  • Vytvoření silově-rychlostního profilu
  • Test síly úchopu pomocí dynamometru
  • Kondiční testy - aerobní vytrvalost, ATP-CP výkon a další
  • Pohybová diagnostika a kloubní rozsahy

.